Wijbrand Hendriks Gastheer en beheerder bij Teylersmuseum


Dankzij deze 'tweet' van het Teylersmuseum met het schilderij van een melkmeisje, geschilderd door Wijbrand Hendriks, maakte ik kennis met deze kunstenaar. 
https://twitter.com/TEYLERS/status/957911948804333569
Dit aansprekende schilderij toont een jonge vrouw, die aan het werk is in de keuken. Wie zij is?  Dat is onbekend. Of deze vrouw ooit had kunnen vermoeden dat zij eeuwen later te zien zou zijn in het Teylersmuseum? Ongetwijfeld niet. Buiten kijf staat wel dat Wijbrand Hendriks ons eeuwen later een unieke inkijk geeft in het dagelijkse leven van zijn tijdperk.

Wijbrand Hendriks en zijn vrouw Agatha Ketel in 1800

Wijbrand Hendriks (1744 -1831) leerde het schildersvak bij het behangselbedrijf van Johannes Remmers in Amsterdam. In 1772 nam Hendriks het behangselbedrijf van Anthonie Palthe over, en enkele jaren later trouwde hij met Agatha Ketel, de weduwe van Anthonie Palthe. In de jaren tachtig van de 18e eeuw was Hendriks een van de directeuren van de Haarlemse Tekenacademie. Van 1786 tot 1819 was hij kastelein van de Teylers Stichting, woonde in het Fundatiehuis en hij was ook curator van de kunstcollectie. In zijn functie was hij betrokken bij de aankoop van 1700 werken uit de verzameling van Christina I van Zweden: De Collectie Odescalchi met daarin werken van o.a. Michelangelo en Raphael, die tot de topstukken van het Teylersmuseum horen. Dit museum is het oudste museum van Nederland en werd 1778 gesticht aan het Spaarne als 'boek en konstzael':een openbare gelegenheid voor kunst en wetenschap. 
De ovale zaal in het Teylersmuseum Circa 1800
Verder was Hendriks regent van het Gasthuis, lid van het stadsbestuur van Haarlem en van de volksclub die de Bataafse Omwenteling ondersteunde. 

Wijbrand Hendriks oeuvre is uitgebreid,en schetsen een fraai tijdsbeeld van de 18e en 19e eeuw. Zijn werken zijn te zien in het Teylersmuseum en het Rijksmuseum.


Interieur met naaiende vrouw Begin 19e eeuw

Het Haarlemse Teekencollegie in 1799
Interieur met naaiende vrouw en slapende man. 

Gezicht op de Nieuwe Gracht bij het Bolwerk te Haarlem (begin 19e eeuw)

Fraaie en kleurige bloemen

Het Slepershoofd te Haarlem (1815)

Brief met zelfportret van Wijbrand Hendriks (1819) Bron: Rijksmuseum

Meer lezen en zien
https://www.teylersmuseum.nl/nl
https://onh.nl/verhaal/wybrand-hendriks-1744-1831
https://www.rijksmuseum.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wybrand_Hendriks
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Paintings_by_Wybrand_Hendriks
http://search.opencultuurdata.nl/#/